odraz u plavoj karoseriji

široka glava razvučenih usta razvučenih kineskih očiju velikih nosnica izlazi iz malih kratkih nogu. najsmješnije su patuljaste ručice koje se klatare. brat je manji, pa je još smješniji. najluđe je kad se mami i tati smanje noge. tjeraju nas u auto ljutito, a noge su im smiješne. 

reflection in the blue car body

a wide head with a wide mouth and wide chinese eyes and big nostrils comes out of small short legs. the pint-sized little arms that sway are the funniest. brother is smaller, so he is even funnier. it’s crazy when mom’s and dad’s legs get shorter. they make us go to the car angrily, and their legs are funny.