U slučaju da ne postoji

Pjesma s didaskalijama (pjesnik se smije) 
(pjesnik se naglo uozbilji) htio sam reći 
nije da je neka drama (pali cigaretu; u slučaju da je nepušač ne sudjeluje u recitaciji) 
ali moglo bi se i tako shvatiti (izuva jednu cipelu; svejedno koju)
(miriše njenu unutrašnjost) više je kao neka pjesma 
s didaskalijama (baca cipelu iza sebe; u slučaju da ne postoji IZA odustaje se od recitacije) 
(izuva drugu cipelu) drama općenito i nije striktno drama 
šta nisu dramu izmislili Grci (miriše unutrašnjost druge cipele) 
baš me zanima tko je izmislio didaskalije (baca cipelu iza sebe) 
(publika ponavlja) baš nas zanima tko je izmislio didaskalije 
baš me zanima (pjesnik sjeda na pod; u slučaju da ne postoji pod odustaje se od recitacije) 
zanimljivo je da pjesme nemaju didaskalije (skida jednu čarapu; svejedno koju) 
(baca čarapu u zrak; publika govori) u slučaju da ne postoji zrak odustaje se od recitacije 
a pjesme su drame (pjesnik skida drugu čarapu) 
(baca je u zrak; publika šuti) drame bez didaskalija 
(pjesnik se diže s poda) publiko ja sam bos 
(publika se diže i govori) stvarno si bos 
ne mogu u ovakvim uvjetima raditi (poskakuje s jedne noge na drugu) 
(publika poskakuje s noge na nogu) ne možeš 
i zato odustajem od recitacije (i dalje poskakuje) 
(publika ne poskakuje više) odustani 
(pjesnik odlazi u pravac; u slučaju da pravac ne postoji odustaje se od recitacije)

In Case There Isn't

A poem with stage directions (the poet laughs) 
(the poet suddenly becomes serious) I wanted to say 
not that it’s some drama (lights a cigarette; if a nonsmoker, the poet doesn’t take part in the recitation) 
but it could be seen that way too (takes a shoe off; doesn’t matter which one) 
(smells the inside of the shoe) it’s more like some poem
with stage directions (throws the shoe behind his back; in case there isn’t a BEHIND the recitation is abandoned)
(takes off the other shoe) drama in general isn’t strictly drama 
Wasn’t drama invented by the Greeks (smells the inside of the other shoe) 
I wonder who invented stage directions (throws the shoe behind his back) 
(the audience repeats) we wonder who invented stage directions 
I wonder (the poet sits on the floor; in case there isn’t a floor the recitation is abandoned) 
it’s interesting that poems don’t have stage directions (takes a sock off; doesn’t matter which one) 
(throws the sock in the air; the audience speaks) in case there isn’t air the recitation is abandoned 
and poems are dramas (the poet takes off the other sock)
(throws it in the air; the audience is silent) dramas without stage directions 
(the poet gets up from the floor) audience, I am barefoot 
(the audience gets up and speaks) you really are barefoot 
I can’t work in these conditions (hops from one leg to the other) 
(the audience hops from leg to leg) you can’t 
so I am abandoning the recitation (still hopping) 
(the audience stops hopping) abandon it 
(the poet leaves in a direction; in case there isn’t a direction the recitation is abandoned)